Zavolajte nám na +421 901 900 504 a dohodnite si bezplatnú konzultáciu a obhliadku s našim špecialistom pre Váš fotovoltaický projekt.

+421 901 900 504
info@trisun.tech

Ako získať finančnú podporu na fotovoltiku cez dotácie a granty?

12 októbra, 2023

V snahe podporovať obnoviteľné zdroje energie a znižovať emisie skleníkových plynov, Slovensko poskytuje finančnú podporu prostredníctvom dotácií a grantov pre tých, ktorí sa rozhodnú investovať do fotovoltických systémov. Tieto programy majú za cieľ uľahčiť a zvýhodniť výstavbu solárnych panelov a pomôcť občanom, podnikateľom a organizáciám dosiahnuť energetickú nezávislosť.

V snahe podporovať obnoviteľné zdroje energie a znižovať emisie skleníkových plynov, mnoho krajín, vrátane Slovenska, poskytuje finančnú podporu prostredníctvom dotácií a grantov pre tých, ktorí sa rozhodnú investovať do fotovoltických systémov. Tieto programy majú za cieľ uľahčiť a zvýhodniť výstavbu solárnych panelov a pomôcť občanom, podnikateľom a organizáciám dosiahnuť energetickú nezávislosť. V tomto článku sa pozrieme na spôsoby, ako získať finančnú podporu na fotovoltiku cez dotácie a granty na Slovensku.

Úvod do dotácií a grantov na fotovoltiku

Dotácie a granty na fotovoltiku sú finančné stimuly poskytované vládou, samosprávami alebo energetickými agentúrami na podporu inštalácie solárnych panelov a výstavbu fotovoltických systémov. Tieto programy umožňujú jednotlivcom, podnikom a organizáciám získať časť alebo celú finančnú návratnosť investície a pomáhajú znížiť počiatočné náklady na inštaláciu.

Dostupné programy dotácií a grantov na Slovensku

Na Slovensku existuje niekoľko programov dotácií a grantov, ktoré podporujú fotovoltické systémy. Niektoré z najvýznamnejších sú:

 • Programy Ministerstva hospodárstva: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky poskytuje rôzne programy dotácií a grantov na podporu obnoviteľných zdrojov energie vrátane fotovoltiky. Tieto programy zahŕňajú podporu pre domácnosti, podniky a verejných investičných subjektov.
 • Programy Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA): SIEA je agentúra, ktorá spravuje a implementuje rôzne programy a projekty v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Poskytuje dotácie a granty na fotovoltické systémy pre domácnosti, podniky a verejných investičných subjektov.
 • Operačný program Kvalita životného prostredia: Tento operačný program financuje rôzne projekty zamerané na ochranu životného prostredia a udržateľný rozvoj. Zahŕňa aj financovanie inštalácie fotovoltických systémov pre domácnosti a podniky.

Podmienky a kritériá pre získanie dotácií a grantov

Každý program dotácií a grantov má svoje vlastné podmienky a kritériá, ktoré musia žiadatelia splniť, aby boli oprávnení získať finančnú podporu. Niektoré z bežných podmienok a kritérií sú:

 • Registrácia a povolenia: Žiadatelia musia mať platnú registráciu a povolenia na vykonávanie činnosti v súvislosti s fotovoltickými systémami.
 • Technické špecifikácie: Žiadatelia musia dodržiavať technické špecifikácie a normy týkajúce sa inštalácie a výkonu fotovoltického systému.
 • Výška financovania: Výška finančnej podpory sa líši v závislosti od programu a typu žiadateľa. Môže ísť o určitý percentuálny podiel nákladov na inštaláciu alebo pevnú sumu.
 • Finančný plán a zhodnotenie: Žiadatelia musia predložiť finančný plán a zhodnotenie, ktoré dokazujú, že ich investícia je udržateľná a návratná.

Postup pri žiadosti o dotáciu/grant

Pri žiadosti o dotáciu alebo grant na fotovoltiku je dôležité postupovať podľa stanoveného postupu. Tento postup môže zahŕňať nasledujúce kroky:

 • Informovanie sa o dostupných programoch: Dôkladne sa oboznámte s programami, ktoré sú dostupné na Slovensku, a vyberte si ten, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám a podmienkam.
 • Zozbieranie potrebných dokumentov a informácií: Zistite, aké dokumenty a informácie budete potrebovať na podanie žiadosti. Môže to zahŕňať finančné plány, technické špecifikácie, povolenia a iné relevantné dokumenty.
 • Vypracovanie žiadosti: Vypracujte žiadosť podľa pokynov stanovených programom. Dôkladne ju vyplňte a pripojte všetky potrebné dokumenty a informácie.
 • Predloženie žiadosti: Predložte svoju žiadosť prostredníctvom určeného postupu a v stanovenom termíne. Uistite sa, že ste dodržali všetky požiadavky a podmienky.
 • Zhodnotenie a schválenie: Vaša žiadosť bude zhodnotená a posúdená podľa stanovených kritérií. Ak je vaša žiadosť schválená, budete informovaní o pridelení finančnej podpory.

Výhody a prínosy dotácií a grantov na fotovoltiku

 • Získanie dotácie alebo grantu na fotovoltiku prináša viacero výhod a prínosov. Niektoré z hlavných výhod sú:
  • Finančná podpora: Dotácie a granty vám pomáhajú pokryť časť alebo celú investíciu do fotovoltického systému, čo znižuje počiatočné náklady.
  • Návratnosť investície: Vďaka finančnej podpore sa doba návratnosti investície skracuje, čo znamená, že začnete šetriť peniaze skôr.
  • Nižšie náklady na energiu: Fotovoltický systém vám umožňuje generovať vlastnú elektrickú energiu, čo vedie k zníženiu nákladov na energiu z konvenčných zdrojov.
  • Ochrana životného prostredia: Fotovoltická energia je čistá a obnoviteľná, čo znižuje emisie skleníkových plynov a prispieva k ochrane životného prostredia.
  • Energetická nezávislosť: Vlastníctvo fotovoltického systému vám poskytuje väčšiu energetickú nezávislosť a kontrolu nad vlastnou energiou.

Dôležité informácie a odporúčania

Pri žiadosti o dotáciu alebo grant na fotovoltiku je dôležité mať na pamäti niekoľko dôležitých informácií a odporúčaní:

 • Dôkladne sa oboznámte s podmienkami a kritériami každého programu a uistite sa, že ich splňujete.
 • Využite odbornú pomoc: Ak sa necítite istí v procese žiadosti, vyhľadajte odbornú pomoc od profesionálov súvisiacich s fotovoltickými systémami a dotáciami.
 • Plánujte vopred: Dotácie a granty majú obmedzené finančné prostriedky a často sú pridelené na základe poradia podania žiadostí. Plánujte svoju investíciu vopred a podajte žiadosť čo najskôr.
 • Sledujte aktualizácie: Dotácie a granty sa môžu meniť a aktualizovať. Sledujte oficiálne kanály a informácie od príslušných organizácií, aby ste mali najnovšie informácie.

Získať finančnú podporu na fotovoltiku cez dotácie a granty je efektívnym spôsobom, ako investovať do obnoviteľných zdrojov energie a dosiahnuť energetickú nezávislosť. Na Slovensku existuje viacero programov, ktoré ponúkajú finančnú podporu pre fotovoltické systémy. Dôležité je dôkladne sa oboznámiť s podmienkami, splniť kritériá a postupovať podľa stanoveného procesu. S vhodnou podporou a investíciou môžete mať vlastný fotovoltický systém a prispievať k udržateľnému a čistejšiemu energetickému prostrediu.

Späť na novinky

Ďaľšie novinky

© 2023 Trisun, s.r.o. Všetky práva vyhradené.