Zavolajte nám na +421 901 900 504 a dohodnite si bezplatnú konzultáciu a obhliadku s našim špecialistom pre Váš fotovoltaický projekt.

+421 901 900 504
info@trisun.tech

Kde je možné umiestniť fotovoltiku?

20 septembra, 2023

Fotovoltika je jedným z najpopulárnejších spôsobov využitia obnoviteľnej energie. Solárne panely, ktoré konvertujú slnečné žiarenie na elektrickú energiu, môžu byť umiestnené na rôznych miestach, čo umožňuje ich využitie v rôznych oblastiach a prostrediach. V tomto článku sa pozrieme na rôzne možnosti umiestnenia fotovoltiky a preskúmame výhody a nevýhody jednotlivých miest.

1. Strešné systémy

Jedným z najbežnejších miest pre inštaláciu fotovoltiky sú strechy. Strešné systémy sú populárne u domov, podnikov a inštitúcií. Existujú rôzne typy strešných systémov, vrátane:

  • Strešné integrované systémy: Tieto systémy sú navrhnuté tak, aby sa slnečné panely stali súčasťou strešnej konštrukcie. Tým sa dosiahne estetický vzhľad a maximálne využitie slnečného žiarenia.
  • Strešné systémy na montáž: Solárne panely sa montujú na existujúcu strechu pomocou rôznych držiakov a rámov. Tento typ systému je vhodný pre strechy s rôznymi sklonmi a orientáciami.

Strešné systémy majú viaceré výhody, vrátane využitia dostupného priestoru na streche, minimálneho vplyvu na okolitú krajinu a výhodného umiestnenia v blízkosti miesta spotreby energie. Nevýhodou môže byť potreba prispôsobiť strešný systém štruktúre strechy a obmedzené priestorové možnosti.

2. Solárne parky

Solárne parky sú veľké plochy pozemkov vyhradené pre inštaláciu fotovoltických systémov. Tieto parky sú zvyčajne umiestnené na nevyužitých alebo dedikovaných pozemkoch, kde je dostatok slnečného žiarenia. Solárne parky majú výhodu veľkého množstva panelov, ktoré dokážu vytvoriť vysoký výkon. Okrem toho majú aj potenciál na kombináciu so skladovaním energie a distribúciou na veľkú vzdialenosť.

Nevýhodou solárnych parkov je potreba veľkých ploch pozemkov, ktoré môžu vyžadovať zmeny v používaní pôdy. Okrem toho môžu mať negatívny vplyv na faunu a flóru v prípade, že nie sú primerane navrhnuté a spravované.

3. Fasádne systémy

Fotovoltika sa môže inštalovať aj na fasády budov. Fasádne systémy využívajú slnečné panely ako súčasť vonkajšieho povrchu budovy. Tento prístup poskytuje esteticky príjemné riešenie, kde slnečné panely slúžia nielen ako zdroj energie, ale aj ako dizajnový prvok. Fasádne systémy sú vhodné pre budovy s dostatočným slnečným osvetlením a vhodnou orientáciou.

Výhodou fasádnych systémov je ich schopnosť využívať vertikálne povrchy budov a poskytnúť dodatočnú funkčnosť. Nevýhodou môže byť vyššia cena inštalácie a obmedzený priestor pre slnečné panely v porovnaní so strešnými systémami.

4. Solárne clony a markízy

Solárne clony a markízy sú špeciálne navrhnuté zariadenia, ktoré kombinujú funkciu ochrany pred slnkom s generáciou elektrickej energie. Tieto clony a markízy sú vybavené integrovanými slnečnými panelmi, ktoré využívajú slnečné žiarenie a súčasne poskytujú tieň.

Tento prístup je obzvlášť vhodný pre exteriérové priestory, ako sú terasy, záhrady a parky, kde je dôležitá ochrana pred slnkom. Solárne clony a markízy majú tiež potenciál byť využité v mestských oblastiach a pri verejných stavbách.

5. Solárne plášte

Solárne plášte predstavujú inovatívny prístup k využitiu fotovoltiky. Tieto plášte sú vyrobené z materiálov s integrovanými slnečnými panelmi a môžu byť umiestnené na rôznych povrchoch, ako sú steny budov, ploty a iné štruktúry. Solárne plášte môžu slúžiť nielen na výrobu elektrickej energie, ale aj ako ochrana pred poveternostnými vplyvmi a izolácia.

Tento koncept poskytuje flexibilitu v umiestňovaní fotovoltiky a umožňuje využiť aj plochy, ktoré by inak zostali nevyužité. Nevýhodou solárnych pláštov môže byť vyššia cena a technické obmedzenia spojené s integrovaním solárnych panelov do materiálov.

6. Iné miesta

Okrem uvedených možností existujú aj ďalšie miesta, kde je možné umiestniť fotovoltiku. Patria sem napríklad:

  • Solárne ostrovy: Tieto sústavy sú umiestnené na vodných plochách, ako sú jazerá a nádrže. Solárne panely sú inštalované na plovákoch a vytvárajú energetické ostrovy, ktoré sú vhodné pre regióny s dostatkom vodných ploch.
  • Solárne stĺpy a slnečné lampy: V niektorých prípadoch sa solárne panely inštalujú na stĺpy a slúžia ako zdroj energie pre verejné osvetlenie a zariadenia.
  • Solárne vozidlá: Fotovoltika sa môže integrovať aj do vozidiel, ako sú solárne autá, lodné člny alebo karavany. Slnečné panely na týchto vozidlách slúžia na výrobu elektrickej energie a zvyšujú ich energetickú efektívnosť.

Fotovoltika ponúka množstvo možností pre umiestnenie slnečných panelov. Od strešných systémov a solárnych parkov až po fasády, clony, plášte a ďalšie kreatívne riešenia, existuje široká škála miest, kde je možné umiestniť fotovoltiku. Každá možnosť má svoje výhody a nevýhody, ktoré je potrebné zvážiť v závislosti na konkrétnych podmienkach a potrebách. S rastúcim záujmom o obnoviteľnú energiu je dôležité zvážiť a vybrať správne umiestnenie pre fotovoltický systém, aby sme maximalizovali jeho výkon a prínos pre životné prostredie.

Späť na novinky

Ďaľšie novinky

© 2023 Trisun, s.r.o. Všetky práva vyhradené.