Zostava s maximálnym výkonom 10 kWp

Zostava s maximálnym výkonom 7 kWp

Zostava s maximálnym výkonom 5 kWp