Zavolajte nám na +421 901 900 504 a dohodnite si bezplatnú konzultáciu a obhliadku s našim špecialistom pre Váš fotovoltaický projekt.

+421 901 900 504
info@trisun.tech

Výber správneho fotovoltického systému do domácnosti: Čo je potrebné zvážiť?

7 augusta, 2023

Výber fotovoltického systému pre domácnosť je dôležitým rozhodnutím, ktoré môže mať významný vplyv na vaše úspory a životné prostredie. Pri rozhodovaní je potrebné zvážiť niekoľko kľúčových faktorov. Vďaka tomu bude systém efektívne generovať elektrickú energiu a plne vyhovie potrebám vášho domu.

V tomto článku sa pozrieme na niekoľko dôležitých faktorov, ktoré by ste mali brať do úvahy pri výbere fotovoltického systému pre vašu domácnosť. Tu je niekoľko bodov, na ktoré by ste mali klásť dôraz pri výbere fotovoltiky:

1. Analýza energetických potrieb domu:

Pred začatím inštalácie fotovoltického systému je nevyhnutné uskutočniť analýzu spotreby elektrickej energie vo vašej domácnosti. Táto analýza vám poskytne dôležité informácie o množstve energie, ktoré vaša domácnosť potrebuje, a umožní vám odhadnúť veľkosť a výkon fotovoltického systému, ktorý bude schopný pokryť túto spotrebu. Pre správnu analýzu môžete skúsiť zhromaždiť údaje o spotrebe elektrickej energie za posledný rok, pričom zohľadnite sezónne výkyvy. Existujú aj rôzne nástroje a softvéry, ktoré vám môžu pomôcť s touto analýzou.

2. Výber správnej veľkosti systému:

Po vykonaní analýzy spotreby môžete prejsť na výber správnej veľkosti fotovoltického systému. Veľkosť systému by mala byť dostatočná na pokrytie vašej spotreby elektrickej energie a zároveň by mala umožniť aj rezervu pre prípadné zvýšenie spotreby v budúcnosti. Keďže veľkosť systému je priamo úmerná nákladom, ktoré budete musieť investovať, je dôležité nájsť rovnováhu medzi veľkosťou systému a vašimi finančnými možnosťami. Okrem toho by ste mali zohľadniť aj dostupnú plochu na inštaláciu solárnych panelov. Ak máte dostupnú väčšiu plochu, môžete zvážiť väčší systém s vyšším výkonom.

3. Orientácia a sklon povrchu:

Optimálna orientácia a sklon solárnych panelov majú významný vplyv na výkon systému. Ideálne je, ak sú panely orientované na juh a majú sklon medzi 30° až 45° voči horizontále. Táto konfigurácia umožňuje maximálne využitie slnečného žiarenia. Avšak aj ak nie je ideálna orientácia k dispozícii, môžete dosiahnuť uspokojivý výkon. V prípade, že je vaša strecha orientovaná inak alebo má odlišný sklon, existujú rôzne technické riešenia, ktoré môžu byť použité na optimalizáciu umiestnenia panelov. Medzi tieto riešenia patria solárne sledovače, ktoré umožňujú panelom sledovať pohyb slnka a optimalizovať ich orientáciu a sklon počas dňa.

4. Kvalita solárnych panelov a komponentov:

Kvalita solárnych panelov a príslušných komponentov, ako sú invertery a batérie, je rozhodujúca pre dlhodobý výkon a spoľahlivosť vášho fotovoltického systému. Pri výbere panelov sa oplatí investovať do kvalitných značiek a overených výrobcov, ktorí sú známi svojou spoľahlivosťou a výkonom. Je tiež dôležité zvážiť certifikácie panelov, ktoré svedčia o ich kvalite a zhode so štandardmi. Inverter je ďalším dôležitým komponentom systému, ktorý je zodpovedný za premenu solárnej energie na použiteľnú elektrickú energiu. Aj tu je dôležité vybrať spoľahlivý a efektívny inverter, ktorý bude schopný správne riadiť výkon systému. Batérie môžu byť voliteľným komponentom systému, ktoré umožňujú skladovanie prebytočnej energie a jej využitie počas období nízkej slnečnej aktivity alebo v prípade výpadku elektrickej energie. Pri výbere batérií je potrebné zvážiť ich kapacitu, životnosť a efektívnosť skladovania energie.

5. Finančné aspekty a návratnosť investície:

Jedným z dôležitých faktorov, ktoré treba zvážiť pri výbere fotovoltického systému, sú finančné aspekty a návratnosť investície. Vzhľadom na výšku počiatočných nákladov je dôležité porovnať cenu inštalácie s predpokladanými úsporami na energii. Môžete skúsiť zhodnotiť návratnosť investície na základe predpokladanej spotreby elektrickej energie a miestnych taríf za elektrinu. Okrem toho sa môžete informovať o dostupných dotáciách a podporách pre solárne systémy, ktoré môžu zvýšiť atraktivitu investície.

6. Konzultácia s odborníkmi a poradenstvo:

Pri výbere a inštalácii fotovoltického systému je vždy vhodné vyhľadať odbornú pomoc a poradenstvo. Konzultácia so skúsenými odborníkmi vám môže poskytnúť užitočné informácie a odporúčania, ktoré vám pomôžu rozhodnúť sa pre najlepšiu možnosť pre vašu domácnosť. Odborníci môžu vykonať podrobné merania a analýzy, aby navrhli optimálny systém a poskytli vám presné informácie o nákladoch, výkonu a očakávanej návratnosti investície.

Výber správneho fotovoltického systému pre domácnosť je dôležitým rozhodnutím, ktoré vyžaduje starostlivú analýzu a zváženie rôznych faktorov. Analýza energetických potrieb domu, výber správnej veľkosti systému, zohľadnenie orientácie a sklonu povrchu, kvalita solárnych panelov a komponentov, finančné aspekty a konzultácia s odborníkmi sú kľúčové aspekty, ktoré treba brať do úvahy. Správne zvolený a inštalovaný fotovoltický systém vám môže priniesť nielen úspory na energiách, ale aj pozitívny vplyv na životné prostredie.

Späť na novinky

Ďaľšie novinky

© 2023 Trisun, s.r.o. Všetky práva vyhradené.