Zavolajte nám na +421 901 900 504 a dohodnite si bezplatnú konzultáciu a obhliadku s našim špecialistom pre Váš fotovoltaický projekt.

+421 123 456 789
info@trisun.sk

Fotovoltika pre
firmy a investorov

Korporátne energetické riešenia v oblasti fotovoltiky
Zostavy v ponuke

Vstúpte s nami do budúcnosti – urobme spoločný krok budovania zelenej energie.

Ako Váš obchodný partner s medzinárodnými skúsenosťami v tejto oblasti, ponúkame Vašej spoločnosti pestrú ponuku fotovoltaických riešení s cieľom naplniť Vaše predstavy a potreby. Realizáciu fotovoltaickej elektrárne (FVE) zabezpečujeme od vypracovania štúdie realizovateľnosti, cez projektové práce, inžiniering a realizáciu až po prevádzkovanie a servis elektrárne. Ako spoločnosť aktívne pôsobiaca v oblasti dodávky FVE, sme súčasťou transformácie smerom k modernej energetike na Slovensku.
S viac ako 15 rokmi skúseností v oblasti fotovoltaiky na domácom aj zahraničnom trhu máme bohaté poznatky a schopnosti, ktoré nám umožňujú ponúknuť služby najvyššej kvality. Naše skúsenosti nám tiež umožňujú mať hlboké pochopenie pre potreby a výzvy, ktorým čelia firmy pri prechode na obnoviteľné zdroje energie. Váš projekt bude v rukách nášho tímu odborníkov, ktorí vám pomôžu vyhodnotiť, realizovať prípadne aj financovať investíciu do solárnej inštalácie s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu efektivitu a čo najkratšiu návratnosť. K dispozícii je tiež dôkladná analýza nákladov a výnosov, ktorá vám poskytne jasný obraz o tom, koľko môžete potenciálne ušetriť.

Naše kompletné energetické riešenia v oblasti fotovoltaiky sú navrhnuté tak, aby sa postarali o úspory energie a podporili čiastočne sebestačnú prevádzku firiem. Tieto riešenia sú prispôsobené potrebám rôznych typov podnikov, od malých a stredných až po veľké spoločnosti, a sú tiež vhodné pre obce a mestá. Realizáciu firemných FVE vykonávame v širokom spektre prostredí, vrátane priemyselných objektov, poľnohospodárskych prevádzok, výrobných a skladových hál, verejných budov a areálov, ako aj na pozemkoch.

Základné služby, ktoré ako
EPC poskytujeme

Naším cieľom je dodávať riešenia najvyššej kvality s dôrazom na dlhú životnosť systému.

Chcem ponuku na mieru
V našich realizáciách nájdete prémiových výrobcov fotovoltaických panelov s maximálnou účinnosťou a minimálnou degradáciou. Spolupracujeme s kľúčovými dodávateľmi a pre naše projekty FVE používame fotovoltaický a elektromateriál najvyššej kvality. V súlade s naším individuálnym prístupom poskytujeme fotovoltiku na kľúč a sme schopní vyhovieť požiadavkám na špecifické dodávky a materiály.
Naším cieľom je maximalizácia výroby, nie maximalizácia inštalovaného výkonu.
Projektový
management
Štúdia
realizovateľnosti
Príprava na
výstavbu FVE
Zaistenie stanovísk
dotknutých orgánov
Zaistenie pripojenia
do siete
Výstavba fotovoltickej
elektrárne
Záručný a pozáručný
servis FVE
Financovanie
projektu
Vysoká kvalita
poskytovaných služieb
Individuálny prístup
a rýchla odozva
Udržateľné inovatívne riešenia
Silné vzťahy s inštitúciami
a dodávateľmi

Naše služby v oblasti
fotovoltiky pre firmy

Okrem realizácie fotovoltiky na kľúč patrí do nášho širokého portfólia služieb aj možnosť vypracovať pre klienta projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, inžiniering, záručný a pozáručný servis FVE alebo konzultáciu na využitie PPA na výkup elektriny z FVE.
Chcem ponuku na mieru
Štúdia realizovateľnosti
Vypracovávame Štúdie realizovateľnosti fotovoltickej elektrárne pre všetky typy firemných budov a priestorov. Máme blízko k fotovoltaike pre firmy, obce a mestá, ako aj FVE pre rodinné domy. Na základe štúdie získa klient predstavu o ekonomickom a stavebnom riešení prípadnej výstavby fotovoltaickej elektrárne, ako aj o možnostiach pripojenia FVE na energetickú sieť.
Pripojenie do distribučnej siete
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Prenájom FVE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Zabezpečenie projektovej dokumentácie všetkých stupňov
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Zabezpečenie inžinieringu
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Výstavba fotovoltaickej elektrárne pre firmy
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Záručný a pozáručný servis
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Grantové poradenstvo. Vybavenie dotácií na FVE pre firmy
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Realizované projekty

Objavte skutočné príbehy úspešných realizácií - naše riešenia solárnej energie v praxi.
© 2023 Trisun sro. Všetky práva vyhradené.