Zavolajte nám na +421 901 900 504 a dohodnite si bezplatnú konzultáciu a obhliadku s našim špecialistom pre Váš fotovoltaický projekt.

+421 901 900 504
info@trisun.tech

Podmienky získania dotácie

Základné podmienky podpory pre rodinné domy

Predmetom podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE sú
Fotovoltické panely
Veterné turbíny
Slnečné kolektory
Kotly na spaľovanie biomasy vo forme peliet
Tepelné čerpadlá

Oprávneným subjektom na poskytnutie príspevku sú

Fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu
Fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovým vlastníkom rodinného domu
Fyzické osoby, ktoré sú podielovými vlastníkmi a sú oprávnené rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielu

Nehnuteľnosť musí byť evidovaná v Katastri nehnuteľností Slovenskej republiky ako

Rodinný dom
Rozostavaný rodinný dom
Respektíve iná budova, ktorá slúži na rodinné bývanie a žiadateľ má v nej trvalý pobyt NOVÉ

Základné sadzby a maximálne príspevky

Hodnota poukážky je závislá od výkonu zariadenia a splnenia podmienok zvýhodnenia.
Základné sadzby bez zvýhodnenia
Zvýhodnenie +15 % *
Sadzba €/kW
Maximálny príspevok
Sadzba €/kW
Maximálny príspevok
Fotovoltický panel
500 €/kW
3 500 €
575 €/kW
4 025 €
Veterná turbína
500 €/kW
3 500 €
575 €/kW
4 025 €
Slnečný kolektor
500 €/kW
2 000 €
575 €/kW
2 300 €
Kotol na biomasu
100 €/kW
1 500 €
-
-
Tepelné čerpadlo
380 €/kW
3 800 €
437 €/kW
4 370 €
* Zvýhodnenie 15 % pre domácnosti v rodinných domoch pri inštalácii bezemisných zariadení v oblasti riadenia kvality ovzdušia alebo pre domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá. (článok E, odsek 6 všeobecných podmienok)

Základné podmienky podpory pre bytové domy

Predmetom podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE sú
Fotovoltické panely
Slnečné kolektory
Kotly na spaľovanie biomasy vo forme peliet
Tepelné čerpadlá 

Oprávneným subjektom na poskytnutie príspevku je

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome podľa zákona číslo 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení,
Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome zastúpení správcom bytového domu, s ktorým majú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome uzavretú zmluvu o výkone správy podľa zákona č. 182/1993 Z. z.

Bytový dom musí byť evidovaný v Katastri nehnuteľností Slovenskej republiky.

Inštaláciu musí vykonať oprávnený zhotoviteľ, ktorý má so SIEA podpísanú zmluvu najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky. Inštalované zariadenie sa musí nachádzať v zozname oprávnených zariadení najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky.
Pomoc je určená pre domácnosti, preto bytový dom ani žiaden byt alebo nebytový priestor nesmú byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve právnickej osoby, s výnimkou právnickej osoby, ktorou je obec alebo vyšší územný celok. Byt ani nebytový priestor nesmie byť vedený v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu.
Stanovené sú aj podmienky, za akých je možné získať podporu pre nehnuteľnosť, v ktorej je vykonávaná hospodárska činnosť, týkajú sa predovšetkým prenájmu a účtovania nákladov na energiu.
V bytovom dome pripojenom na systém centralizovaného zásobovania teplom nemôže dôjsť inštaláciou zariadenia k porušeniu podmienok skončenia odberu tepla podľa §20 Zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike.
Súčasťou žiadosti o preplatenie poukážky musí byť energetický audit s predpísanými náležitosťami.

Základné sadzby a maximálne príspevky

Hodnota poukážky je závislá od výkonu zariadenia a splnenia podmienok zvýhodnenia.
Základné sadzby bez zvýhodnenia
Zvýhodnenie +15 % *
Sadzba €/kW
Maximálny príspevok
Sadzba €/kW
Maximálny príspevok
Fotovoltický panel
500 €/kW
maximálne 1 kW na byt
575 €/kW
maximálne 1 kW na byt
Slnečný kolektor
500 €/kW
maximálne 1 kW na byt
575 €/kW
maximálne 1 kW na byt
Kotol na biomasu
100 €/kW
maximálne 5 kW na byt
-
-
Tepelné čerpadlo
380 €/kW
maximálne 5 kW na byt
437 €/kW
maximálne 5 kW na byt
* Zvýhodnenie 15 % pre domácnosti v bytových domoch pri inštalácii bezemisných zariadení v oblasti riadenia kvality ovzdušia alebo pre domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá. (článok E, odsek 6 všeobecných podmienok)

3 kroky k získaniu dotácie

1.
Kontaktujte nás a spoločne prekonzultujeme vhodné riešenie ( zariadenie) pre Váš dom.
Po obhliadke, predložení ponuky a odsúhlasení riešenia s Vami, môžeme pristúpiť k výstavbe. Zariadenie si môžete nechať nainštalovať, nie je nutné čakať na vydanie poukážky.
Upozornenie !! Neodporúčame si tovar kupovať samostatne a až potom hľadať zhotoviteľa. Dotáciu si, na rozdiel od minulosti, môžete uplatniť len z faktúry zhotoviteľa. Samostatným nákupom by ste o väčšinu dotácie prišli.
2.
Zaregistrujte žiadosť o poukážku.
Počkajte na otvorenie nového informačného systému a žiadosť zaregistrujte potom alebo ju vložte už teraz do starého zásobníka žiadostí.
3.
Poskytnite nám aktivačný kód.
Pomocou kódu aktivujeme poukážku, ktorú nám odovzdáte a my do 90 dní požiadame o jej preplatenie.
Náš tím skúsených technických konzultantov Vám ochotne poradí vybrať najlepšie riešenie.

“I am extremely satisfied with the solar energy solution provided by Trisun. From the initial consultation to the final installation, their team displayed exceptional professionalism and expertise. Not only did they design a customized system that perfectly met my energy needs, but their seamless installation process exceeded my expectations.”

Peter Eriksson
CEO at Orange Slovakia

Naši pracovníci Vám radi s administratívou pomôžu. 

Pre ďalšie aktuálne informácie o dotáciách kliknite na Chcem vedieť viac.
CHCEM VEDIEŤ VIAC
© 2023 Trisun, s.r.o. Všetky práva vyhradené.