Zavolajte nám na +421 901 900 504 a dohodnite si bezplatnú konzultáciu a obhliadku s našim špecialistom pre Váš fotovoltaický projekt.

+421 901 900 504
info@trisun.tech

Zelená podnikom

Malé a stredné podniky

Viac o dotácii

Radi Vás prevedieme svetom dotácií na zelenú energiu. Naši konzultanti sú pripravení Vám pomôcť s jednotlivými krokmi v procese získania dotácie. 
Zdroj
Program Slovensko – podpora využívania OZE v podnikoch
Finančné krytie
ERDF + štátny rozpočet + vlastné zdroje žiadateľa
Vykonávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Forma
Národný projekt
Dátum vyhlásenia
3Q2023 (január 2024)
Dátum uzavretia
Po vyčerpaní alokácie

Finančné podmienky

Celková alokácia 
66 560 948 Eur
44 408 817 Eur 
pre menej rozvinutý región
22 152 131 Eur 
pre viac rozvinutý región
Výška grantu pre 1 projekt
max 50 000 Eur
Intenzita pomoci
max 40% z ceny projektu maximálne 50 000 Eur
Spôsob financovania
refundácia poukážky prijímateľovi

“I am extremely satisfied with the solar energy solution provided by Trisun. From the initial consultation to the final installation, their team displayed exceptional professionalism and expertise. Not only did they design a customized system that perfectly met my energy needs, but their seamless installation process exceeded my expectations.”

Peter Eriksson
CEO at Orange Slovakia

Sme pripravení na zodpovedanie všetkých otázok.

Naša spoločnosť Vám k uvedeným dotáciám poskytne základné informácie a pomôže pri podaní žiadosti.
© 2023 Trisun, s.r.o. Všetky práva vyhradené.