Zavolajte nám na +421 901 900 504 a dohodnite si bezplatnú konzultáciu a obhliadku s našim špecialistom pre Váš fotovoltaický projekt.

+421 901 900 504
info@trisun.tech

Cookies

Ako využívame súbory cookies

Spolu s našimi partnermi využívame súbory cookies a podobné technológie, ako sú značky a pixely (ďalej ako „Súbory cookies“) na prispôsobovanie a zlepšovanie Vášho zákazníckeho zážitku pri používaní našich webstránok na poskytovanie relevantnej online reklamy. Táto časť obsahuje ďalšie informácie o súboroch cookies vrátane toho, ako ich využívame a aké máte možnosti v súvislosti s naším využívaním súborov cookies.

Súbory cookies sú malé textové súbory obsahujúce jedinečný identifikátor, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení, aby došlo k jeho rozpoznaniu v prípade použitia konkrétnej webstránky. Môžu sa využívať iba počas Vašej návštevy alebo sa môžu použiť na priebežné sledovanie Vašej interakcie s určitými službami a obsahom. Súbory cookies pomáhajú pri poskytovaní dôležitých funkcií a prvkov na našich webstránkach, ako aj pri zlepšovaní Vášho zákazníckeho zážitku.

Používať Webovú stránku môžete aj bez tohto, aby ste súhlasili s používaním všetkých cookies. Niektoré typy súborov cookies (nevyhnutné cookies zabezpečujúce funkcionalitu Webovej stránky a Mobilnej aplikácie) sú zozbierané a používané aj bez Vášho súhlasu. Ak odsúhlasíte použitie súborov cookies v rámci našich služieb, tieto súbory sa môžu využívať na nasledovné účely:

Zlepšovanie spôsobu fungovania našich webstránok:

 • Súbory cookies nám umožňujú zlepšiť spôsob fungovania našich webstránok, aby sme Vám mohli prispôsobiť zážitok a umožniť využívanie rôznych užitočných funkcií.
 • Súbory cookies napr. využívame na to, aby sme si pamätali Vaše preferencie a obsah Vášho nákupného košíka po návrate na naše webstránky.

Zlepšovanie výkonu našich webstránok:

 • Súbory cookies nám pomáhajú pochopiť, ako využívate naše webstránky, napr. tým, že nám oznamujú, či sa pri ich prehliadaní stretávate s chybovými hláseniami.
 • Tieto Súbory cookies zhromažďujú údaje, ktoré sú väčšinou súhrnné a anonymné.

Poskytovanie relevantných online reklám aj prostredníctvom sociálnych médií:

 • Súbory cookies nám pomáhajú na našich webstránkach, na webstránkach iných organizácií a na sociálnych médiách poskytovať online reklamy, ktoré sú podľa nášho názoru pre Vás najrelevantnejšie. Súbory cookies, ktoré sa využívajú na tieto účely, často umiestňujú na naše webstránky špecializované organizácie.
 • Súbory cookies, ktoré sa využívajú na tieto účely, často umiestňujú na naše webstránky organizácie, ktoré nám poskytujú špecializované služby. Tieto súbory cookies môžu slúžiť na zhromažďovanie informácií o Vašom online správaní, ktoré zahŕňa napr. Vašu IP adresu, webstránku, z ktorej ste prišli a informácie o Vašej histórii nákupov alebo obsahu Vášho nákupného košíka. To znamená, že na našich webstránkach a na webstránkach iných organizácií môžete vidieť naše reklamy. Na našich webstránkach však môžete vidieť aj reklamy iných organizácií.
 • V záujme poskytovania online reklám môžeme tiež kombinovať údaje, ktoré o Vás zhromaždíme prostredníctvom Súborov cookies v prehliadači Vášho stolného počítača alebo iných zariadení s inými údajmi, ktoré sme zhromaždili, napr. Vaše používania Vášho účtu.

Meranie efektivity našej marketingovej komunikácie vrátane online reklám:

 • Zo Súborov cookies sa môžeme dozvedieť, či ste videli konkrétnu reklamu a kedy ste ju naposledy videli. Tieto informácie nám umožňujú merať efektivitu našich online reklamných kampaní a regulovať počet zobrazení danej reklamy.
 • Okrem toho využívame Súbory cookies aj na meranie efektivity našej marketingovej komunikácie, napr. pomocou zistení, či ste otvorili konkrétny marketingový email, ktorý sme Vám poslali.

Tretie strany poskytujúce služby prostredníctvom našich webstránok

Nižšie uvádzame zoznam našich kľúčových partnerov s popisom služieb, ktoré nám poskytujú. Tento zoznam nie je úplný, ale obsahuje partnerov, s ktorými máme dlhodobé vzťahy a ktorých technológie využívajúce Súbory cookies sú najčastejšie nasadzované prostredníctvom našich služieb.

Meranie a prispôsobovanie:

 • Slúži na analýzu spôsobu využívania našich služieb vrátane testovania rôznych verzií obsahu. Tieto údaje môžeme tiež použiť na prispôsobenie našich služieb a marketingových stratégií v rámci našich služieb.
 • partneri: Google Analytics, Smartlook, Facebook

Odporúčané produkty:

 • Slúži na obohatenie Vášho zážitku pri nakupovaní prostredníctvom poskytovania prispôsobených odporúčaní na niektorých našich webstránkach.
 • partneri: Google, Facebook

Online marketing:

 • Slúži na prispôsobenie reklám spoločnosti zobrazovaných na webstránkach spoločnosti a iných webstránkach na základe Vašich interakcií s nimi. Deje sa to napr. prostredníctvom využívania údajov o Vašich transakciách s našou spoločnosťou, obsahu Vášho nákupného košíka a stránok a produktov, ktoré si prezeráte.
 • partneri: Google, Facebook

Sociálne médiá:

 • Slúžia na obchodovanie s Vami prostredníctvom platforiem sociálnych médií a na umožnenie zdieľania a zapájania sa v rámci našich webstránok. Tieto spoločnosti môžu využívať Vaše údaje na vlastné účely vrátane Vášho profilovania a pripravovania na ďalšie druhy reklám.
 • partneri: Facebook, Instagram, Google

Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:

Na prispôsobenie obsahu našich webových stránok preferenciám používateľov a s cieľom ich neustálej optimalizácie používame na základe článku 6 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených cieľov. V tejto súvislosti sa vytvárajú pseudonymizované používateľské profily a používajú sa súbory cookies. Súbory cookies generujú nasledujúce informácie o používaní našej webovej stránky:

 • typ a verzia prehliadača,
 • použitý operačný systém,
 • ReferrerURL (predtým navštívená stránka),
 • označenie zapojeného počítača (IPadresa),
 • čas odoslania požiadavky na server

Tieto informácie sa používajú na analýzu používania našich webových stránok, vytvorenie správ o aktivitách na webovej stránke a na poskytnutie ďalších služieb spojených s používaním webových stránok a internetu, na účely prieskumu trhu a prispôsobenie obsahu týchto webových stránok preferenciám používateľov. IP-adresy sú anonymizované, takže nie je možné žiadne priradenie (tzv. IP-Masking).

Inštalácii súborov cookies môžete zabrániť pomocou zodpovedajúceho nastavenia softvéru Vášho prehliadača; Upozorňujeme Vás však na to, že v tomto prípade nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete tiež zabrániť zbieraniu údajov vytvorených v súboroch cookies, ktoré sa týkajú Vášho používania webovej stránky (vrátane Vašej IP-adresy), ako aj spracovaniu týchto údajov v spoločnosti Google tak, že si stiahnete a nainštalujete tento doplnok prehliadača Browser-Add-on. Alternatívne k doplnku „ Browser-Add-on“, najmä v prehliadačoch v mobilných koncových zariadeniach, môžete zbieraniu údajov cez Google Analytics tiež zabrániť kliknutím na tento link. Vytvorí sa tzv. „Opt-Out-Cookie“ súbor, ktorý zabráni budúcemu zhromažďovaniu Vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky. Súbor „Opt-Out-Cookie“ platí iba v tom prehliadači, v ktorom ste ho vytvorili, iba pre našu webovú stránku a bude uložený vo Vašom zariadení. Ak vymažete súbory cookies v tomto prehliadači, budete musieť súbor „Opt-Out-Cookie“ znovu vytvoriť. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v súvislosti s Google Analytics nájdete na webovej stránke Google Analytics.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov:

Informácie generované v súbore cookies sa prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Podľa dostupných informácií Vaša IP-adresa nebude v žiadnom prípade spojená s ostatnými údajmi spoločnosti Google. Tieto informácie budú v určitých prípadoch poskytnuté tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak tretie strany spracúvajú tieto údaje na základe poverenia.

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

Po anonymizácii IP-adresy ju už nie je možné priradiť k Vašej osobe. V prehľadoch vytvorených na základe služby Google Analytics sa nenachádzajú žiadne údaje, ktoré je možné priradiť konkrétnej osobe.

Onsite-Targeting a optimalizácia webovej stránky

Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:

Na našej webovej stránke sú s použitím cookies zhromažďované a vyhodnocované informácie na optimalizáciu našich webových stránok a na nich zobrazených reklamám. Našim cieľom je zabezpečiť najmä to, aby Vám na základe Vášho doterajšieho používateľského správania boli vo Vašich koncových zariadeniach zobrazované iba reklamy, ktoré sú prispôsobené podľa Vašich skutočných alebo predpokladaných preferencií. Informácie zbierané a spracúvaní s týmto cieľom obsahujú napr. údaje o tom, o ktoré z našich výrobkov ste prejavili záujem.

Právnym základom pre toto spracovanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Optimalizácia našich webových stránok, aby bolo nakupovanie pre Vás príjemnejšie a aby sa zabránilo zobrazovaniu reklám, ktoré nie sú pre Vás zaujímavé, je tak vo Vašom, ako aj v našom záujme. Zhromažďovanie a hodnotenie získaných údajov sa vykonáva výlučne v pseudonymizovanej forme, čo nám znemožňuje Vás identifikovať. Informácie v žiadnom prípade nebudú spojene s Vašimi ďalšími osobnými údajmi.

Na našich webových stránkach používame odporúčací nástroj google tag manager spoločnosti Google. Tento nástroj pri používaní našich webových stránok vyhodnocuje údaje o akciách používateľov. Tieto údaje tvoria základ pre výpočet odporúčaní produktu. Nástroj nám neumožňuje identifikovať Vás ako používateľa.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov:

Pokiaľ budú používaní externí poskytovatelia služieb, budú títo zmluvne zaviazaní podľa čl. 28 GDPR a § 34 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Akékoľvek iné odovzdanie osobných údajov tretím osobám zásadne vylučujeme.

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

Použité súbory cookies a v nich obsiahnuté informácie sa uchovávajú v súlade s Cookies ustanoveniami a v prípade ak s tým nesúhlasíte sa okamžite odstránia.

Re-Targeting/ Online reklama na základe preferencií užívateľa/ Facebook Pixel

Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:

Používame tiež „Re-Targeting“ rôznych spoločností. To nám umožňuje, aby sme našu online ponuku prispôsobili Vaším preferenciám. Na tento účel my a naši dôveryhodní partneri používame súbory cookies, pomocou ktorých sa v pseudonymizovanej forme (bez Vašej identifikácie) zbierajú údaje o Vašich preferenciách. Informácie o Vašom správaní pri surfovaní na internete sa zbierajú v anonymizovanej forme a v textových súboroch cookies sa ukladajú vo Vašom počítači (prípadne inom koncovom zariadení) a na základe algoritmu sa analyzujú. Následne sa na webových stránkach našich partnerov môžu zobraziť cielené odporúčania produktov, ako pre Vás zaujímavé personalizované reklamy našich výrobkov. Tieto údaje nemôžu byť v žiadnom prípade použité na to, aby konkrétne identifikovali návštevníka tejto webovej stránky. Pritom sa nespracúvajú bezprostredne osobné údaje a taktiež sa žiadne vytvorené používateľské profily nespájajú s osobných údajmi.

Toto spracovanie údajov sa uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Následným použitím targetingových nástrojov, chceme zabezpečiť, aby sa vo Vašich koncových zariadeniach ukázala iba reklama ktorá zodpovedá Vaším skutočným alebo predpokladaných preferenciám. Nechceme Vás obťažovať s nezaujímavými reklamami, pretože to nie je ani vo Vašom, ani v našom záujme.

Ak napriek vyššie uvedenému už nechcete dostávať personalizovanú reklamu, môžete proti tomuto zbieraniu a ukladaniu údajov do budúcnosti namietať takto:

 • Kliknutím na tlačidlo ukázané na zobrazenej reklame (napr. „i“) sa dostanete na príslušnú webovú stránku poskytovateľa. Tam Vám bude ešte raz vysvetlená systematika technológie „ReTargeting“ a ponúknutá možnosť zakázať takúto reklamu („Opt-out“). Ak zakážete reklamu od daného poskytovateľa, vo Vašom počítači sa uloží tzv. „Opt-out cookie“ súbor, ktorý v budúcnosti zabráni zobrazovaniu reklamy príslušného poskytovateľa. Upozorňujeme, že toto je možné vykonať iba priamo vo Vašom počítači a že príslušné „Opt-out cookies“ súbory sa z Vášho počítača nesmú vymazať.
 • Alternatívne môžete využiť aj možnosti námietky v súlade s týmito pravidlami

Na našich webových stránkach používame tiež targetingový a re-targetingový nástroj Google Adwords / Google Analytics od spoločnosti Google (viac k ochrane osobných údajov u tejto technológie môžete nájsť na https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=sk) .

Príjemcovia/Kategórie príjemcov:

Na našej webovej stránke používame technológie Re-Targeting rôznych poskytovateľov, ktorí spracúvajú vyššie uvedené údaje. Ďalšie informácie o cookies súboroch, ktoré používajú títo poskytovatelia služieb, nájdete v našich Cookies ustanoveniach.

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

Cookies použité na účely Re-Targetingu a informácie v nich obsiahnuté sa ukladajú na obdobie uvedené v Cookies ustanoveniach a potom sa automaticky vymažú.

Vaše možnosti, pokiaľ ide o Súbory cookies

Súbory cookies na webovom prehliadači

Pomocou nastavení Vášho prehliadača môžete prijať alebo odmietnuť nové, prípadne odstrániť už existujúce Súbory cookies. Môžete si tiež nastaviť, aby Vás prehliadač upozornil zakaždým, keď budú do Vášho počítača umiestnené nové Súbory cookies. 

Podrobnejšie informácie o tom, ako môžete spravovať Súbory cookies, nájdete prostredníctvom funkcie pomoci vo Vašom prehliadači.

Ak sa rozhodnete niektoré alebo všetky nie nevyhnutné Súbory cookies zakázať, nebudete môcť naplno využívať všetky funkcie našich webstránok.

Mobilné aplikácie

Na mobilných aplikáciách fungujú Súbory cookies inak, keďže sú zakódované do samotnej aplikácie a využívajú jedinečný identifikátor, ktorý si vytvorí vaše mobilné zariadenie na reklamné účely. Tento identifikátor súvisiaci s reklamami môžete vypnúť alebo resetovať prostredníctvom nastavení súkromia vo Vašom mobilnom zariadení.

Možnosti námietky/Opt-Out

Použitie Targeting a Re-Targeting technológie uvedené vyššie môžete vo Vašom prehliadači zakázať pomocou príslušného nastavenia cookies vo Vašom prehliadači. Okrem toho máte tiež možnosť zakázať personalizovanú reklamu vytváranú na základe Vašich preferencií pomocou tzv. manažéra preferencií.

Ak sa chcete odhlásiť s týchto marketingových cookies, môžete tak urobiť na nižšie uvedených internetových stránkach:

Google Analytics OPT-OUT: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Google Ads OPT-OUT: https://support.google.com/ads/answer/7395996

© 2023 Trisun, s.r.o. Všetky práva vyhradené.