Zavolajte nám na +421 901 900 504 a dohodnite si bezplatnú konzultáciu a obhliadku s našim špecialistom pre Váš fotovoltaický projekt.

+421 901 900 504
info@trisun.tech

Fotovoltika pre
firmy a investorov

Korporátne energetické riešenia v oblasti fotovoltiky

Vstúpte s nami do budúcnosti – urobme spoločný krok budovania zelenej energie.

Ako Váš obchodný partner s medzinárodnými skúsenosťami v tejto oblasti, ponúkame Vašej spoločnosti pestrú ponuku fotovoltaických riešení s cieľom naplniť Vaše predstavy a potreby. Realizáciu fotovoltaickej elektrárne (FVE) zabezpečujeme od vypracovania štúdie realizovateľnosti, cez projektové práce, inžiniering a realizáciu až po prevádzkovanie a servis elektrárne. Ako spoločnosť aktívne pôsobiaca v oblasti dodávky FVE, sme súčasťou transformácie smerom k modernej energetike na Slovensku.
S viac ako 15 rokmi skúseností v oblasti fotovoltaiky na domácom aj zahraničnom trhu máme bohaté poznatky a schopnosti, ktoré nám umožňujú ponúknuť služby najvyššej kvality. Naše skúsenosti nám tiež umožňujú mať hlboké pochopenie pre potreby a výzvy, ktorým čelia firmy pri prechode na obnoviteľné zdroje energie. Váš projekt bude v rukách nášho tímu odborníkov, ktorí vám pomôžu vyhodnotiť, realizovať prípadne aj financovať investíciu do solárnej inštalácie s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu efektivitu a čo najkratšiu návratnosť. K dispozícii je tiež dôkladná analýza nákladov a výnosov, ktorá vám poskytne jasný obraz o tom, koľko môžete potenciálne ušetriť.

Naše kompletné energetické riešenia v oblasti fotovoltaiky sú navrhnuté tak, aby sa postarali o úspory energie a podporili čiastočne sebestačnú prevádzku firiem. Tieto riešenia sú prispôsobené potrebám rôznych typov podnikov, od malých a stredných až po veľké spoločnosti, a sú tiež vhodné pre obce a mestá. Realizáciu firemných FVE vykonávame v širokom spektre prostredí, vrátane priemyselných objektov, poľnohospodárskych prevádzok, výrobných a skladových hál, verejných budov a areálov, ako aj na pozemkoch.

Základné služby, ktoré ako
EPC poskytujeme

Naším cieľom je dodávať riešenia najvyššej kvality s dôrazom na dlhú životnosť systému.

Chcem ponuku na mieru
V našich realizáciách nájdete prémiových výrobcov fotovoltaických panelov s maximálnou účinnosťou a minimálnou degradáciou. Spolupracujeme s kľúčovými dodávateľmi a pre naše projekty FVE používame fotovoltaický a elektromateriál najvyššej kvality. V súlade s naším individuálnym prístupom poskytujeme fotovoltiku na kľúč a sme schopní vyhovieť požiadavkám na špecifické dodávky a materiály.
Naším cieľom je maximalizácia výroby, nie maximalizácia inštalovaného výkonu.
Projektový
management
Štúdia
realizovateľnosti
Príprava na
výstavbu FVE
Zaistenie stanovísk
dotknutých orgánov
Zaistenie pripojenia
do siete
Výstavba fotovoltickej
elektrárne
Záručný a pozáručný
servis FVE
Financovanie
projektu
Vysoká kvalita
poskytovaných služieb
Individuálny prístup
a rýchla odozva
Udržateľné inovatívne riešenia
Silné vzťahy s inštitúciami
a dodávateľmi

Naše služby v oblasti
fotovoltiky pre firmy

Okrem realizácie fotovoltiky na kľúč patrí do nášho širokého portfólia služieb aj možnosť vypracovať pre klienta projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, inžiniering, záručný a pozáručný servis FVE alebo konzultáciu na využitie PPA na výkup elektriny z FVE.
Chcem ponuku na mieru
Štúdia realizovateľnosti
Pripojenie do distribučnej siete
Prenájom FVE
Zabezpečenie projektovej dokumentácie všetkých stupňov
Zabezpečenie inžinieringu
Výstavba fotovoltaickej elektrárne pre firmy
Záručný a pozáručný servis
Grantové poradenstvo. Vybavenie dotácií na FVE pre firmy
© 2023 Trisun, s.r.o. Všetky práva vyhradené.