Zavolajte nám na +421 901 900 504 a dohodnite si bezplatnú konzultáciu a obhliadku s našim špecialistom pre Váš fotovoltaický projekt.

+421 901 900 504
info@trisun.tech

Štátna dotácia na fotovoltaiku

Vďaka národnému projektu Zelená domácnostiam II môžu slovenské domácnosti žiadať o štátnu dotáciu na fotovoltaiku. Poukážku je možné získať na inštaláciu malého fotovoltaického zariadenia do 10 kW.

Oprávnené výdavky na fotovoltaiku

Aby ste predišli komplikáciám, je potrebné si ešte pred žiadosťou o dotáciu overiť, čo všetko je možné z poukážky uhradiť. Pri fotovoltaických moduloch môžete zo štátnej dotácie podľa portálu SIEA hradiť tieto komponenty a služby.
Fotovoltické panely
Nosná konštrukcia
Mikromenič alebo striedač
Zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do sústavy
Regulátor nabíjania
Akumulátor elektriny alebo zásobníkový ohrievač vody
Riadiaca jednotka
Montážny a elektroinštalačný materiál potrebný na zapojenie systému
Montážne práce
Skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky

Ak máte pochybnosti o oprávnenosti nákladov, pre istotu sa vopred informujte.

CHCEM VEDIEŤ VIAC

Výška dotácie pre jednotlivé zariadenia pre program Zelená Domácnostiam III

Zelená domácnostiam III v r. 2023 zachováva rovnakú výšku podpory z r. 2021. Maximálne môže rodinný dom získať 1 750 € na slnečné kolektory, 3 400 € na tepelné čerpadlo, 1 500 € na fotovoltické panely a 1 500 € na kotly na biomasu.
Maximálnu výšku dotácie však môžete získať len splnením tzv. uprednostňujúcich kritérií.

“I am extremely satisfied with the solar energy solution provided by Trisun. From the initial consultation to the final installation, their team displayed exceptional professionalism and expertise. Not only did they design a customized system that perfectly met my energy needs, but their seamless installation process exceeded my expectations.”

Peter Eriksson
CEO at Orange Slovakia

Rodinné domy

Výška dotácie na dom a uprednostňujúce kritériá.
Uprednostnenie +10% = Preukázané zrealizovanie opatrenia na zníženie spotreby energie* alebo v oblasti nie je Centrálne zásobovanie teplom (CZT).
Uprednostnenie +25% = Preukázané zrealizovanie opatrenia na zníženie spotreby energie* a zároveň v oblasti nie je Centrálne zásobovanie teplom.
* Za splnenie uprednostňujúcej podmienky týkajúcej sa úspor energie pri výrobe tepla sa považujú preukázané opatrenia zamerané na zníženie spotreby energie, ktoré boli zrealizované v minulosti, ale aj tie, ktoré domácnosť plánuje realizovať ešte pred inštaláciou zariadenia. Rozhodujúce je, či je na základe vykonaných opatrení postačujúci nižší výkon zariadenia na výrobu tepla, ako by bol potrebný bez realizácie týchto opatrení.
Bez uprednostnenia

Dotácia na
1 kW inštalovaného výkonu

Maximálna výška dotácie
Slnečné kolektory
400 €/kW / 1 400 €
Tepelné čerpadlá
272 €/kW / 2 720 €
Kotly na biomasu
80 €/kW / 1 200 €
Fotovoltické panely
500 €/kW / 1 500 €
Uprednostnenie +10%

Dotácia na
1 kW inštalovaného výkonu

Maximálna výška dotácie
Slnečné kolektory
440 €/kW / 1 540 €
Tepelné čerpadlá
299 €/kW / 2 992 €
Kotly na biomasu
88 €/kW / 1 320 €
Fotovoltické panely
Uprednostnenie +25%

Dotácia na
1 kW inštalovaného výkonu

Maximálna výška dotácie
Slnečné kolektory
500 €/kW / 1 750 €
Tepelné čerpadlá
340 €/kW / 3 400 €
Kotly na biomasu
100 €/kW / 1 500 €
Fotovoltické panely

Bytové domy

Výška dotácie na dom a uprednostňujúce kritériá.
Uprednostnenie +10% = Bytový dom je v oblasti kde nie je Centrálne zásobovanie teplom.
Bez uprednostnenia

Dotácia na
1 kW inštalovaného výkonu

Maximálna výška dotácie
Slnečné kolektory
400 €/kW / podľa počtu bytov
Kotly na biomasu
80 €/kW / podľa počtu bytov
Uprednostnenie +10%

Dotácia na
1 kW inštalovaného výkonu

Maximálna výška dotácie
Slnečné kolektory
440 €/kW / podľa počtu bytov
Kotly na biomasu
88 €/kW / podľa počtu bytov

Naši pracovníci Vám radi s administratívou pomôžu. 

Pre ďalšie aktuálne informácie o dotáciách kliknite na Chcem vedieť viac.
CHCEM VEDIEŤ VIAC
© 2023 Trisun, s.r.o. Všetky práva vyhradené.